Учредена на 26 юни 2010 година в град София

Публикувани становища

Призив за протест в неделя 24 февруари 2013 година

Становище по проект за Наредба за условията и реда за унищожаване, преработване или използване за други цели на лекарствени продукти - 04 януари 2012 година

Последствия от дерегулацията в аптечния сектор - 08 май 2011 година

Предложения за законодателни промени в аптечния сектор - 08 май 2011 година

Правителството на ГЕРБ излъга аптекарите - 21 април 2011 година

Законопроект за ЗЛПХМ - 16 март 2011 година

НЗОК и кризата с плащанията - 13 декември 2010 година

Пресконференция БТА 29 август 2010 година

Бележка: За нормалното отваряне на тези документи е необходимо да имате инсталирана работеща версия на Adobe Reader