Учредена на 26 юни 2010 година в град София

Архив
...Съгласно решението на депутатите, наказанието за нападение над лекари, зъболекари, акушери, магистър-фармацевти, медицински сестри и учители ще бъде същото като за нападение срещу полицай.
Националната аптечна камара (НАК) и Българската социалистическа партия (БСП) се споразумяха в следващия мандат да преследват следните общи цели...
22.02.2013 г.
На протест
Националната аптечна камара призовава всички фармацевти да излязат на мирен граждански протест в неделя, 24 февруари 2013 година, срещу монополите в обществото! Фармацевтите в аптеките години наред, правителство след правителство, търпят своеволията на мутри, недоучили политици, шофьори, мафиоти на черни лекарствени канали.
Публикуваният проект за Наредба за условията и реда за унищожаване, преработване или използване за други цели на лекарствени продукти е изработен без да е искано становище или участието на експерти на Националната аптечна камара, каквато договореност бе постигната при срещата през месец ноември 2010 година между Предсе-дателя на Националната аптечна камара, маг.фарм. Антон Вълев, и Министъра на здравеопазването, д-р Стефан Константинов...

Да се промени формата на собственост върху здравното заведение-аптека, каквато е тради-цията в страните от Европа...

Националната аптечна камара остро осъжда действията на политическия екип на Министерството на здравеопазването в сферата на лекарство-снабдяването! Едно от пред-изборните обещания на ГЕРБ бе, че като дойде на власт ще въведе етичния модел...
Последно


08.07.2013 г
Съобщение за медиите
Днес в интервю за медиите, министърът на здравеопазването, д-р Таня Андреева анонсира, че са водени разговори за това общините да разкриват аптеки при преференциални условия в малките населени места.


Националната аптечна камара, като декларира желанието на всички аптекари законовата регулация у нас да създаде достатъчно и ефективни условия за проникване на аптечната мрежа до малките населени места, заявява готовността си да разговаря с новия екип на Министерството на здравеопазването. Разговорите, които проведохме в предизборния период, ангажираха двете страни взаимно да се информират и да си сътрудничат още при етапа на дискутиране на идеите за управленските мерки в сферата на лекарствоснабдяването. Предвид натовареността в първите дни от встъпване в длъжност, Националната аптечна камара все още очаква министър Андреева да насрочи среща.


Националната аптечна камара отдавна се е консолидирала около идеята, че лекарствоснабдяването, и в частност аптечната система, следва да бъдат извадени от условията на чисто пазарните механизми. Държавата следва да гарантира равноправен достъп до лекарства и фармацевтични грижи, полагани от магистър-фармацевти на място при пациента. Това означава да се преразгледа аптечната дейност и да престанем да я третираме като „търговия на дребно“ с лекарства.


Мерките, които Националната аптечна камара предлага, са:

  • Да се ограничи правото икономически групировки на лица без фармацевтично образование да притежават аптеки. Законодателно да се прекрати практиката производители на лекарства да притежават дистрибуторски складове и аптеки (вертикална интеграция), за да не се подхранват фармацевтичните монополи. По същата причина да се забранят хоризонталните вериги от аптеки.
  • Да се въведе Национална аптечна карта, на базата на която да се разпределят, съобразно населението, квоти за разкриване на аптеки. Да се поставят и географски критерии за разкриване на нови аптеки.
  • Да се премине към единни държавни цени за лекарствата. Не е логично в България цигарите да са с единни крайни цени, а лекарствата, които не са лукс, а необходимост, за която гражданите и общественият фонд харчат неимоверно повече пари, да са с неопределени „пазарни“ цени.

Националната аптечна камара, аптекарите и нашите пациенти ще следим под лупа всяко едно действие доколко отговаря на очакванията ни за ефективни антимонополни политически мерки. Всеки опит да бъдат обслужени частни корпоративни интереси ще бъдат разобличавани от нас и ще търсим отговорност от политическото ръководство на Министерство на здравеопазването.Национална аптечна камара