Учредена на 26 юни 2010 година в град София

Пощенски адрес:
София, 1202
бул. Христо Ботев 122
Е-поща:
office(at)nphc-bg.eu
За медии:
media(at)nphc-bg.eu
0879. 186 790

Увеличи картата
гр.София, бул. Христо Ботев 122