Учредена на 26 юни 2010 година в град София

Списъци на одобрени фискални касови устройства от Национална агенция по приходите

Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и фискални принтери (ФПр)

Модели Фискални устройства (ФУ), одобрени по Наредба № Н-18/2006 и обявени от производителите/вносителите на ФУ. Моделите ще бъдат доработени с външен данъчен терминал в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП.


Анкети
Анкета за проучване фактическата възможност за осигуряване достъп на инвалиди до приемното помещение на аптеката.

(съвместно проучване на Националната аптечна камара и Камарата на архитектите в България)

Бележка: За нормалното отваряне на тези документи е необходимо да имате инсталирана работеща версия на Adobe Reader или Microsoft Office Word.