Учредена на 26 юни 2010 година в град София

Членуването в КАМАРАТА е доброволно. Членовете на КАМАРАТА са редовни, асоциирани и почетни. Редовен член на КАМАРАТА може да бъде физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка на Европейския съюз, което извършва стопанска дейност на територията на Република България чрез разкриване на аптеки по смисъла и спазвайки ограниченията на българския закон.


Допълнително изискване за членство е:

  1. Физическото лице, представляващият и/или управляващият юридическото лице да притежават образователно-квалификационна степен „магистър фармацевт” или ”фармацевт”;
  2. Магистър фармацевтът по точка 1 трябва да е редовен член на съсловната организация на магистър фармацевтите по смисъла на българския закон.

Формуляри за членствоЗаявление за членство

Регистрационен формуляр
Бележка: За нормалното отваряне на тези документи е необходимо да имате инсталирана работеща версия на Adobe Reader или Microsoft Office Word.Банкова сметка:

IBAN:  BG93 CECB 9790 10B9 3486 00

BIC:     CECB BGSF