Учредена на 26 юни 2010 година в град София

Ние, учредителите на Сдружение „Национална аптечна камара”, в стремежа си да обединим в едно морала и отговорността си пред нашите деца, като заявяваме преклонението си пред всеотдайността на нашите предшественици – българските фармацевти от Възраждането до днес; като приемаме етичността за основополагаща добродетел при практикуването на фармацевтичното изкуство; ръководени от принципа, че опазването на здравето и достойнството на нашите пациенти е най-важно за нас; като се стремим с личния си пример да изградим доверие в обществото към нашата хуманна професия и в качеството си на правоприемници на Българския фармацевтичен кондиционерен съюз, провъзгласяваме своята решимост да създадем действена и значима организация на обществено-отговорните икономически субекти в аптечната дейност в България.


Сдружение „Национална аптечна камара” (КАМАРАТА) е юридическо лице с нестопанска цел, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Основни цели на КАМАРАТА са: